SEO content là gì?

SEO content là quá trình cập nhật, sáng tạo nội dung trên website trở nên hấp dẫn, thu hút với người đọc và đáp ứng được các tiêu chí chuẩn SEO của công cụ tìm kiếm (Google). 

Dịch vụ Tối ưu SEO content bao gồm

 Phân Tích Website

Phân tích website

Đánh giá chất lượng nội dung trên web

 Đề Xuất Giải Pháp

   – Kế Hoạch Cải thiện SEO cho Web

  – Kế Hoạch SEO Content với:

     – Main keyword

     – Keyword expand

     – Dominate keywords…

 

 

 

 

 Thưc Hiện Và Báo Cáo

Thực hiện xây dựng nội dung SEO

Theo dõi, đo lường, báo cáo

Lợi ích Khi Lựa Chọn Dịch Vụ SEO CONTENT TẠI SKTMedia

YÊU CẦU LIÊN HỆ