Quy trình tạo Zalo Mini App từ A – Z

quy trình tạo zalo mini app

Trong bài viết này, đội ngũ kỹ thuật của SKT MEDIA sẽ hướng dẫn doanh nghiệp quy trình phát triển Zalo Mini App hoàn chỉnh từ A – Z

Tổng quan

quy trình phát triển zalo mini app

Đây là chi tiết quy trình để thiết lập một Mini App trên Zalo hoàn chỉnh. Hãy cùng SKT đi vào từng bước chi tiết nhé.

Bước 1: Đăng ký Zalo App – Zalo Platform

Nhà phát triển đăng ký Zalo App trên Zalo Platform qua đường dẫn https://developers.zalo.me/

Bước 2: Tạo Zalo Mini App

  • Mỗi Zalo App có thể chứa được 10 Mini App
  • Các Mini App chung Zalo App có thể chia sẽ chung hệ thống ID người dùng
  • Tạo Zalo Mini App qua https://mini.zalo.me/

Bước 3: Phát triển Mini App

Nhà phát triển có thể toàn quyền phát triển tính năng và tùy biến về UI, UX.

Phát triển Mini App giống phát triển Web App

Lưu ý: Hướng Phát triển Mini App

Sẽ có 2 hướng để phát triển Zalo Mini App: khởi tạo trên tài nguyên có sẳn và khởi tạo ứng dụng m

quy trình tạo Mini app Zalo

Bước 4: Gửi Xét Duyệt và Phát Hành

  1. Gửi xét duyệt: Nhà phát triển chọn phiên bản muốn publish và gửi yêu cầu xét duyệt
  2. Đánh giá: Bộ phận vận hành đánh giá và kiểm duyệt ứng dụng – Thời gian sẽ mất khoảng 72 tiếng
  3. Phát hành: Nhà phát triển truy cập Dashboard quản lý App, chọn Publish phiên bản đã gửi duyệt

Tiêu chuẩn kiểm duyệt

  • Tên mô tả; biểu tưởng của Zalo Mini App
  • Trải nghiệm người dùng
  • API Quyền truy cập
  • Đăng nhập và liên kết tài khoản

Lời kết

Trên đây là bài viết SKT MEDIA đã hướng dẫn chi tiết quy trình để phát triển Zalo Mini App cho doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu chưa có kinh nghiệm nhà phát triển sẽ mất thời gian để tối ưu cũng như tốn nguồn nhân lực

SKT MEDIA – đơn vị cung cấp giải pháp Zalo Mini App chuyên nghiệp. Là đối tác của rất nhiều khách hàng trong cách lĩnh vực: thẩm mỹ – giáo dục – tài chính – thương mại điện tử,….