Hướng cách cách thiết lập câu hỏi Logic trong quảng cáo Zalo Form

thiết lập câu hỏi logic quảng cáo zalo form

Tính năng mới câu hỏi logic trong quảng cáo Zalo form giúp nhà quảng cáo xác định rõ mục đích của khách hàng thông qua mẫu quảng cáo. Từ đó tạo điều kiện phân loại khách hàng tiềm năng và nâng cao chất lượng lead từ chiến dịch quảng cáo.

Để tạo được tính năng câu hỏi logic trong quảng cáo Form, nhà quảng cáo tạo theo từng bước tương tự quảng cáo Zalo Form, xem chi tiết tại đây

Bước 1: Trong giao diện tạo Form, nhà quảng cáo nhấn vào Tạo Form tùy chỉnh theo nhu cầu.

Thiết lập câu hỏi logic cho zalo form phần 1

Bước 2: Tại phần Tạo form, nhà quảng cáo chọn Form có một trang.

Thiết lập câu hỏi logic cho zalo form bước 2

Bước 3: Ngay phần thông form, cập nhật đầy đủ các trường thông tin: tiêu đề, nội dung, ảnh bài form.

Tiếp theo nhà quảng cáo nhấn vào chọn Chức năng câu hỏi logic và bắt đầu các bước thiết lập câu hỏi logic.

Một số lưu ý quan trọng:

  • Chức năng câu hỏi logic chỉ áp dụng cho câu phần câu trả lời ngắn và câu hỏi có 1 lựa chọn
  • Không thể thay đổi thứ tự câu hỏi khi bật tính năng này.
  • Các thiết lập sẽ không được lưu khi tắt tính năng này.
Thiết lập câu hỏi logic cho zalo form bước 3

Bước 4: Nhà quảng cáo lên ý tưởng nội dung cho câu hỏi Form và thiết lập logic cho các câu hỏi trong mẫu quảng cáo.

Thiết lập câu hỏi logic cho zalo form bước 4

Bước 5: Thiết lập Trang cảm ơn

Thiết lập câu hỏi logic cho zalo form bước 5

Bước 6: Kiểm tra lại các trường thông tin: Nội dung, hình ảnh form và lưu Form để bắt đầu sử dụng.

Thiết lập câu hỏi logic cho zalo form bước 6

* Lưu ý: Phần xem trước sẽ hiển thị đầy đủ các câu hỏi, khi người dùng Zalo xem form các câu hỏi sẽ hiển thị theo logic được thiết lập.